خاک پوششی، خاک پیت،خاک پوششی هلندی، خاک پوششی استرلیزه،خاک پوششی ،خاک پیت

خاک پوششی چیست؟

به تدریج با رشد بذر قارچ در کمپوست، در شبکه میسلیونی سفید رنگی در سطح بستر تشکیل می شود که تدریج به صورت یک پوشش یکنواخت سفیب در سطح بستر دیده می شود. در این هنگام باید سطح بستر با خاک پوششی مناسب پوشیده شود. به این عمل لایه کشی گفته می شود. و و به خاک پوششی روکش بستر گفته می شود.

خاک پوششی یکی از مراحل اساسی در تولید و پرورش قارچ دکمه ای می باشد. خاک پوششی به منظور متوقف کردن رشد رویشی قارچ و وادار کردن میسلیوم به تولید اندام باردهی مورد استفاده می باشد.

با توجه به انکه خاک پوششی نقش چندانی در تغذیه قارچ ندارد.لذا خصوصیات فیزیکی خاک پوششی بر جنبه های غذایی آن برتری دارد. در کشورهای اروشایی نظیر هلند در خاک پوششی از مخلوط خاک پیت و آهک استفاده می شود که به اصلاح به آن خاک پیت گفته می شود. در بعضی مناطق که خاک پیت در اختیار ندارند برای پوشاندن سطح بستر از خاک مزرعه استفاده می شود. در کشت و صنعت های بزرگ از مخلوط سیت لوم و بقایای کمپوستی که حداقل یکسال در معرض هوا قرار گرفته است. به صورت خرد و الک شده و مخلوط با خاک استفاده می کنند.

شما می توانید جهت مشاوره و راهنمایی و همچنین تخمین ظرفیت سالن ها و اطلاع از قیمت روز محصولات با دفتر فروش تماس حاصل نمایید.

ایران قارچ با داشتن مجرب ترین کارشناسان در همه حال اماده ی ارائه خدمانت به مشتریان خود می باشد.

خاک پوششی چیست؟

خاک پوششی در پرورش قارچ

خصوصیت خاک پوششی

خاک پیت

خاک پوششی هلندی

انواع خاک پوششی

تولید خاک پوششی