استریل کردن سالن قارچ دکمه ای

:

استریل کردن سالن قارچ دکمه ای

یکی از مهم ترین مراحل پرورش قارچ دکمه ای پاکسازی و استریل سالن قارچ دکمه ای می باشد.

انواع حشره، تخم لارو،شفیره ،کنه و ... می تواند در پرورش قارچ دکمه ای ایجاد مشکل کند. برای حل این مشکل نیاز است که سالن قارچ دکمه ای یک هفته قبل از شروع دوره پرورش قارچ دکمه ای با استفاده از روش های استاندارد استریل شود.

روش های متعددی برای استریل کردن سالن قارچ دکمه ای وجود دارد که به طور عمده به دو روش شمیایی و فیزیکی دسته بندی می شود.

روش فیزیکی خود به سه روش 1- حرارتی 2- سرمایشی 3- تابشی تقسیم می شود که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده می شود.

استریل سالن قارچ به روش حرارتی بهترین و موثرترین روش پاستوریزه و استریل کردن سالن قارچ دکمه ای استفاده از بخار آب با درجه مناسب می باشد. برای این کار از دستگاه اتوکلاو در دمای 121 درجه و فشار یک اتمسفر استفاده می شود. این شرایط باید در حدود یک الی دو ساعت در محیط ایجاد شود.

استریل سالن قارچ به روش سرمایشی در این روش با کاهش دمای سالن قارچ تا -196 درجه از رشد و تکثیر میکروب ها جلوگیری می شود اما این روش نمی توان به صورت 100% میکروب ها را از بین ببرد و بعد از گرم شده میکروب ها و لارو حشرات رشد خود را از سر می گیرند. با استفاده از ازت مایع می توان دمای سالن قارچ را تا -196 کاهش داد.

استریل سالن قارچ با استفاده از اشعه با استفاده از اشعه ماورا بنفش می توان فضای سالن قارچ دکمه ای را استریل و پاستوریزه کرد.

استریل سالن قارچ دکمه ای به روش شیمیایی

در استریل سالن قارچ دکمه ای به روش شیمیایی به صورت معمول از فرمالین،کلروایتکس،دنول،متانول استفاده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از قیمت و انتخاب مناسب نوع استریل سالن قارچ مورد نیاز شما با مشاورین و کارشناسان ایران قارچ تماس بگیرد.

شماره تلفن دفتر فروش: 021 66572097

خاک پوششی قارچ دکمه ای

بسترسازی سالن قارچ

سالن قارچ دکمه ی

تجهیزات سالن قارچ دکمه ای

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای

کلمات کلیدی:

خاک پوششی قارچ دکمه ای،خاک پوششی ،خاک پوششی هلندی ،خاک پوششی استرلیزه خاک پوششی قارچ،کمپوست قارچ دکمه ای ،قارچ دکمه ای ،ایران قارچ،بذرقارچ دکمه ای