کمپوست چیست؟، کمپوست قارچ دکمه ای، کمپوست بلوکی، کمپوست کیسه ای، کمپوست ملارد، کمپوست جوانه،کمپوست ارزان،کمپوست پاستوریزه، کمپوست قارچ صدفی، کمپوست قارچ خوراکی

کمپوست قارچ دکمه ای

فرمول تولید کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی

برای ساخت کمپوست قارچ خوراکی بالاخص کمپوست قارچ دکمه ای الگوی ثابت و معینی در دنیا وجود ندارد.هدف اصلی از فرمول بندی کمپوست قارچ ایجاد تعادل بین کربن و ازت موجود در کمپوست قارچ دکمه ای می باشد. می توان ازت موجود در کمپوست قارچ در مرحله شروع کمپوست سازی را حدود 1.5 درصد وزن مواد خشک در نظر گرفت و نسبت کربن به ازت 1:25 تا 30 می باشد. در پایان مراحل آماده سازی کپوست قارچ مقدار ازت 2 تا 2.3 درصد و نسبت کربن به ازت در کمپوست قارچ 1:17 می باشد.

امروزه دو روش عمده در تولید کمپوست قارچ دکمه ای وجود دارد: 1 کمپوست قارچ دکمه ای طبیعی 2- کمپوست قارچ دکمه ای مصنوعی. کمپوست قارچ دکمه ای مصنوعی به دو نوع کمپوست بلوکی و کمپوست کیسه ای تقسیم می شود. در ادامه فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی را توضیح می دهیم.

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای

1-پهن اسب 1000 کیلوگرم

2-اوره 3 کیلوگرم

3-سبوس گندم 350 کیلوگرم

4-سولفات کلسیم هیدراته 30 تا 40 کیلو گرم

مزایا و معایب کمپوست قارچ دکمه ای طبیعی

به جای اوره می توان از 100 تا 110 کیلوگرم کود مرغی استفاده کرد. کمپوست قارچ تهیه شده از کود اسبی به علت ارزانی هنوز در کشورهای آمریکا و و اروپایی طرفدارت زیادی دارد.

اشکال اساسی در کمپوست طبیعی اختلاف در کیفیت آن است که باعث تغییرات نامطلوب روی محصول خواهد شد. همچنین چنانچه در مراحل تهیه کمپوست قارچ دقت لازم صورت نگیرد و کمپوست قارچ یکنواخت به دست نیاید و عمل ضدعفونی به درستی انجام نگیرد، حرارت درون بسته افزایش می یابد و تاثیر نامزلوبی بر روی رشد میسلیوم می گذارد و علاوه بر این محیز مناسبی برای رشد و فعالی آفات می شود.

کمپوست ایران قارچ

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی

روش های تولید کمپوست قارچ

تولید کمپوست قارچ با روش دراز مدت

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

کمپوست چیست؟

پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای