قارچ صدفی،قارچ دکمه ای، کمپوست بلوکی، آموزش قارچ صدفی، آموزش قارچ دکمه ای، پرورش قارچ دکمه ای،کمپوست ارزان،پرورش قارچ صدفی،سالن قارچ صدفی، سالن قارچ خوراکی

پرورش قارچ صدفی

نکات پرورش قارچ صدفی

پرورش قارچ صدفی در محیط بسته و تاریک صورت می گیرید. بنابراین قارچ صدفی را می توان در هر منطقه جغرافیایی پرورش داد.قارچ صدفی می تواند دمایی بین 16 تا 30 درجه را تحمل کند.

شرایط مورد نیاز پرورش قارچ صدفی

شرایط محیطی برای پرورش قارچ صدفی بسیار ساده و آسان می باشد. هر فضای بسته و تاریکی که بتواند شرایط دمایی و رطوبتی لازم را تامین کند برای پرورش قارچ صدفی مناسب می باشد. مکان هایی نظر زیر زمین ها، انباری ها و ...

بستر قارچ صدفی

برای پرورش قارچ صدفی تنها از کاه و کلش گندم، و یا برنج استفاده می شود.و از کودهای حیوانی استفاده نمی شود. از این رو احتمال آلوده شدن قارچ صدفی بسیار کم و در حدود صفر است.

کشت قارچ صدفی

کاه و کلش خرد شده را یک شب در آب می گذارند تا کاملا" خیس بخورد.سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می نمایند.زمان پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه می شود که آب به نقطه جوش رسیده باشد.سپس کاه را چند ساعت به حال خود می گذارند تا هم آبکش شده و خنک شود.

نحوه بذر زنی قارچ صدفی

پس از اینکه کاه کاملا" خشک شده به ازاء هر 10 کیلوگرم کاه پاستوریزه مقدار 400 تا 500 گرم بذر قارچ اضافه و مخلوط می شود.مخلوط حاصل را درون کیسه هایی به قطر 45 تا 50 سانتیمتر و به ارتفاع 80 تا 150 سانتیمتر (کیسه پلاستیکی خیار) ریخته و سطح آن را کمی می فشارند تا رطوبت کاه حفظ شود .پس از بستن سر کیسه آن را به محیطی که از قبل به عنوان سالن کشت در نظر گرفته شده انتقال داده و از سقف آویزان می کنند.می توان کیسه های کشت شده را روی زمین هم قرار داد.

تانین نور و دما و رطوبت در پرورش قارچ صدفی

از اولین روز کشت باید دمای اتاق حدود 24،25و 26 درجه سانتیگراد نگهداشت قارچ در این مرحله نیاز به نور ندارد.در این هنگام رطوبت اتاق کشت حتما" باید بین 85 - 90 درصد باشد.پس از اینکه سطح کاه پوشیده از تارهای سفید رنگ شد در اطراف کیسه ها به تعداد 20 تا 30 برش ضربدری ایجاد می نمایند.از این پس وجود نور یک لامپ نیز مفید است.چنانچه رطوبت محیط پائئن باشد می توان با مقادیر خیلی کم ،کف و دیوارها را خیس کرد.قارچ ها پس از یک هفته آماده برداشت می شوند.

میزان محصول قارچ صدفی

میزان تولید از هر کیسه طی 4 تا 5 چین در حدود 2 تا 4 کیلوگرم قارچ تازه می باشد.در یک انبار به مساحت 80 متر مربع و به ارتفاع 4 متر بیش از یک تن قارچ می توان تولید کرد.زمان لازم برای این کار حدود 2 ماه است و اولین برداشت پس از یک ماه بدست می آید.

پروزش قارچ دکمه ای

پرورش قارچ صدفی

تجهیزات سالن قارچ

روش های تولید کمپوست قارچ

قفسه سالن قارچ ه سبک هلندی

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

کمپوست چیست؟