کمپوست چیست؟، کمپوست قارچ دکمه ای، کمپوست بلوکی، کمپوست کیسه ای، کمپوست ملارد، کمپوست جوانه،کمپوست ارزان،کمپوست پاستوریزه، کمپوست قارچ صدفی، کمپوست قارچ خوراکی

کمپوست قارچ دکمه ای

فرمول تولید کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی

برای ساخت کمپوست قارچ خوراکی بالاخص کمپوست قارچ دکمه ای الگوی ثابت و معینی در دنیا وجود ندارد.هدف اصلی از فرمول بندی کمپوست قارچ ایجاد تعادل بین کربن و ازت موجود در کمپوست قارچ دکمه ای می باشد. می توان ازت موجود در کمپوست قارچ در مرحله شروع کمپوست سازی را حدود 1.5 درصد وزن مواد خشک در نظر گرفت و نسبت کربن به ازت 1:25 تا 30 می باشد. در پایان مراحل آماده سازی کپوست قارچ مقدار ازت 2 تا 2.3 درصد و نسبت کربن به ازت در کمپوست قارچ 1:17 می باشد.

امروزه دو روش عمده در تولید کمپوست قارچ دکمه ای وجود دارد: 1 کمپوست قارچ دکمه ای طبیعی 2- کمپوست قارچ دکمه ای مصنوعی. کمپوست قارچ دکمه ای مصنوعی به دو نوع کمپوست بلوکی و کمپوست کیسه ای تقسیم می شود. در ادامه فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی را توضیح می دهیم.

به کمپوستی که مواد پایه آن را کاه و کلش تشکیل می دهد، کمپوست مصنوعی می گویند که علاوه بر کاه و کلش شامل یک کربوهیدرات (سبوس گنذم)، کود مرغی و کودهای شیمیایی می باشد. برای تهیه کمپوست قارچ مصنوعی فرمول های متعددی ارائه شده است که تنوع آنها به مراتب بیشتر از کمپوست های طبیعی می باشد.

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای

1-اوره 5 کیلوگرم

2-کاه و کلش گندم 300 کیلوگرم

3-سبوس گندم 22.5 کیلوگرم

4-نیترات کلسیم و آمونیوم 4 کیلوگرم

5- سولفات کلسیم هیدراته 18 کیلوگرم

مزایا و معایب کمپوست قارچ دکمه ای مصنوعی

کمپوست مصنوعی نه تنها از نظر کیفی قابل مقایسه با کمپوست طبیعی است بلکه در بعضی از موارد محصول ا کیفیت بالاتری از آن به دست می آید که این افزایش قیمت به دلیل هوادهی مطلوبی است که در بستر به دست می آید. با گسترش صنعت قارچ و کمبود کود اسبی برای تولید کمپوست قارچ، بر اهمیت کمپوست مصنوعی افزوده شده است و استفاده از کمپوست مصنوعی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و خاور دور رواج روزافزونی یافته است.

کمپوست قارچ مصنوعی از نظر کیفیت و بافت تا حدود زیادی یکنواخت بوده و شرایط مطلوبی را برای توسعه میسلیوم قارچ ایجاد می کند.

کمپوست ایران قارچ

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی

روش های تولید کمپوست قارچ

تولید کمپوست قارچ با روش دراز مدت

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

کمپوست چیست؟

پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای