انواع بذر قارچ های خوراکی و دارویی

داشتن بذر قارچ مناسب اصل ترین گام در پرورش قارچ خوراکی می باشد.تجهیز سالن قارچ، خاک پوششی مناسب، کمپوست مناسب، تنها زمانی موثر خواهند بود که بذر قارچ، بذری مناسب و با کیفیت بالا باشد. تولید بذر در محیطی استرلیزه و با پایه های مادری مناسب می تواندباعث تولید بذر مناسب و با کیفیت بسیار بالا شود.

ایران قارچ مرغوبترین بذر قارچ خوراکی را در اختیار قارچ کاران گرامی قرار می دهد.

ایران قارچ بذر قارچ خوراکی در دو نوع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی و همچنین انواع قارچ های دارویی را تولید و عرضه می کند.

برای آگاهی از قیمت انواع بذر به صفحه قیمت ها مراجعه نماید.