کمپوست، کمپوست قارچ،کمپوست قارچ دکمه ای، کمپوست قارچ صدفی،کمپوست آماده،کمپوست بذر زده شده،کمپوست استریل،کمپوست ملار
								د،کمپوست جوانه،کمپوست،قارچ،قارچ دکمه ای، قارچ صدفی،سالن قارچ،سالن قارچ دکمه ای،کمپوست، تهیه کمپوست،اصول پرورش قاچ،ایران قارچ

راه اندازی سالن قارچ صدفی

برای راه اندازی و ساخت سالن قارچ باید موارد زیر را انجام داد

عایق کاری سالن قارچ

عایق کاری سالن قارچ به روش های مختلفی صورت می گیرد که ارزان ترین روش استفاده از فوم های مخصوص است. مراحل مختلف آن را خیس می نمایند. نحوه ی خیساندن به گونه ای باید باشد که کلش از آب اشباع شود و نتواند آب بیشتری را جذب نماید.در این مرحله رطوبت کاه به 75 درصد می رسد. یک تن کاه خشک تقریبا نیاز به 5000 لیتر آب برای رسیدن به نقطه اشباع دارد.

مخلوط کردن و قالب زدن کمپوست قارچ دکمه ای :

مرحله دوم کار اضافه کردن تمام مکمل های غذایی به جز پودر سنگ گچ به کمپوست می باشد که باید به صورت یکنواخت در سطح کاه انجام شود. این مواد باید به خوبی با هم ترکیب شوند.پس از مخلوط نمودن مکمل های غذایی با کمپوست قارچ دکمه ای ، مخلوط را به صورت یک توده به ارتفاع یک متر و عرض یک متر روی هم انباشته می نمایند،که در اصطلاح به این عمل قالب زنی کمپوست قارچ دکمه ای گفته می شود.

عمل قالب زنی می تواند با دست یا با کمک قالب های مخصوص و یا تراکتور صورت بگیرد.اندازه قالب های کمپوست قارچ دکمه ای به اندازه قطعات کلش و درجه حرارت هوا دارد. هر چه قطعات کلش بزرگتر باشد و هوا سردتر باشد، به قالب های بزرگ تری نیاز خواهد بود.

3-برگرداندن کمپوست قارچ دکمه ای :

به منظور به دست آمدن کمپوست قارچ دکمه ای مناسب،اطمینان از تامین درجه حرارت مطلوب 70 تا 75 درجه سلسیلوس ضروری می باشد. هم چنین برای جلوگیری از عمل تخمیر زیاد درون کمپوست قارچ دکمه ای و تامین مواد غذایی مورد نیاز باید طی مراحل تهیه کمپوست قارچ دکمه ای چند مرحله قالب زنی و برگرداندن کمپوست صورت گیرد.

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش طبیعی

فرمول کمپوست قارچ دکمه ای به روش مصنوعی

روش های تولید کمپوست قارچ

تولید کمپوست قارچ با روش دراز مدت

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

کلمات کلیدی:

کمپوست قارچ دکمه ای ،کمپوست قارچ دکمه ای بذر زده ،سالن قارچ ، کمپوست کیسه ای،کمپوست بلوکی ،قارچ دکمه ای ،ایران قارچ،.