سالن قارچ دکمه ای و سالن قارچ صدفی

:

در سالن قارچ دکمه ای آنچکه بیش از هر چیزی مهم است، عایق بندی سالن قارچ است. عایق بندی دیوارها و سقف ها از اهمیت به سطایی برخوردار است. درهن هنگام ساخت سقف و دیوارها بهتر است که درجه مقاومت دیوارها 11 یا 19 در نظر گرفت و مقاومت سقف ها را 30 در نظر گرفت. با استفاده از ورقه های فایبر گلاس یا استیرفوم می توان از هدر رفتن انرژی جلوگیری کرد و از نفوذ رطوبت به سالن قارچ جلوگیری می کرد.

در سالن قارچ برای تهویه نیاز به فن های تهویه است که بر اساس ابعاد سالن قارچ در نپر گرفته می شوند. برای گرمایش سالن قارچ می توان از هیتر بخاری استفاده کرد. برای ایجاد رطوبت نیز می توان از دستگاه های رطوبت ساز پروانه ای و یا اولترا سونیک استفاده کرد. همچنین می توان از سیستم های مه پاش استفاده کرد.

سالن قارچ های امروزی به شکل گلخانه های پلاستیکی و کاملا ایزوله ساخته می شوند. این روش باعث می شود که در مصرف انرژی صرفه جویی بسیاری شود. در این نوع از سالن از لوله های گالوانیزه استفاده می شود. در این روش ابتدا مکان مناسب و کاملا همواری را انتخاب می کنند. در مرحله دوم لوله های گالوانیزه به قطر 4 یا 4.5 را خم می کنند و طرفین را د و طرفین را درون زمین می کنند و یا در ارتفاعی در حدود یک متر از سطح زمین مهار می کنند. در مرحله بعدی صفحات استیرفوم به قطر 8 سانت را در عمق 30 تا 60 سانتی درون طمین قرار می دهند تا مانع نفوذ زطط رطوبت به کف سالن بشود.

*************************************************************************************

خاک پوششی قارچ دکمه ای

بسترسازی سالن قارچ

سالن قارچ دکمه ی

تجهیزات سالن قارچ دکمه ای

تولید کمپوست قارچ با روش کوتاه مدت

پاستوریزه کردن کمپوست قارچ دکمه ای

کلمات کلیدی:

خاک پوششی قارچ دکمه ای،خاک پوششی ،خاک پوششی هلندی ،خاک پوششی استرلیزه خاک پوششی قارچ،کمپوست قارچ دکمه ای ،قارچ دکمه ای ،ایران قارچ،بذرقارچ دکمه ای